പെയ്തൊഴിഞ്ഞ മഴയുടെ കുളിരിൽ
തല ചായ്ച്ചിരിക്കുമ്പോൾ
എന്നെ പ്രണയാർദ്രനാക്കി നീ
മാഞ്ഞു പോയതെന്തേ
എൻ മാരിവില്ലേ…,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s