rose

ഒരു ചെടിയുടെ വിരഹ വേദനയിൽ
നിൻ പ്രണയം നീ പൂവണിയിക്കുമ്പോൾ
വിസ്മരിക്കരുത് നിനക്കായ് വാടിയ
പനിനീർ പൂവിനെ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s