എന്തിനീ ക്രൂരത

ഒരുദീപമെങ്കിലും നിൻ മനസിൽ  തെളിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലീ
രക്തചൊരിച്ചലുകൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നില്ലെ,
ആർക്കോ വേണ്ടി അറുത്തവനെ
നീ ആദ്യമായ് കണ്ടതിപ്പഴല്ലേ.
നിന്നരിവാളൊന്നു വീശുന്നതിൻ മുമ്പ്
ഒരു മാത്രയൊന്നു കണ്ണടയ്ക്കൂ
നിറകണ്ണുമായ് പിടയുന്നൊരമ്മ
തളർന്നുവീഴുന്നൊരു ഭാര്യ
പകച്ചു നിൽപ്പാ പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ.
നിൻകൈയിലിരിക്കുന്ന വാളാലീ
ജീവിതങ്ങൾ ദുരിതപൂർണമായിടുന്നു
ഒരു കൊലയല്ലിതെന്നറിയിക്കുക നീ
ഒരു കുടുംബത്തെതന്നെ വധിച്ചുവല്ലോ
രക്തസാക്ഷിയാക്കുവാനോഓടുന്ന നാടിതു
എന്നാലും നഷ്ടമെന്നതവനു മാത്രം
ഒരു ജീവനെടുത്തിട്ടെന്തിനീനാട് അവൻ
മരണത്തെ ഘോഷയാത്രയാക്കുന്നു
ഇന്നവൻ രക്തസാക്ഷിയായെങ്കിൽ
നാളെയതു നീയുമാകാം
നീന്നെയീ ദൗത്യമേൽപ്പിച്ചവരൊന്നും
നിൻ്റെ രക്ഷയ്‌ക്കെത്തുകില്ല
നിൻ്റെ ജഡത്തെയും കൊണ്ടവർ
നഗര പ്രദിക്ഷണവും നാലു പ്രസഗവും
അന്നുനിന്നമ്മയും ഭാര്യയുംമിവിടെ
അന്നത്തിനായി അലയുമല്ലോ
ഇനിയാ വാളുപേക്ഷിച്ചാലും നീ
ഒരു മനുഷ്യനായ് ജീവിച്ചാലും
രക്തക്കറപൂണ്ട കൈകൾവേണ്ടിനി
രക്ഷയ്ക്കായെത്തുന്ന കൈകൾ മതി.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s