കരയിലിട്ട മീനിനെപോലെയാണു
പ്രണയം പറയാൻ തുടിക്കുന്ന മനസും,
പറയാതിരുന്നാൽ അത് എന്നേക്കുമായ് നഷ്ടമാകും. നഷ്ടബോധം പേറി സ്വയം ഒരു സ്മരകമായ്തീരും

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s