മണ്ണിനെ മറന്ന മനുഷ്യാ നീ നാളെ
മണ്ണിലേക്കു തന്നെ മടങ്ങൂ,
കാലം നിനക്കായ് കരുതിവെച്ചതൊക്കെയും
ബാക്കിയാക്കി
നിൻ്റെ യാത്ര നീ തന്നെയല്ലയോ
നേരത്തേയാക്കിയത്.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s