വിടപറഞ്ഞ പ്രണയം

ഒഴുകുന്ന പുഴയോ
തഴുകുന്ന കാറ്റോ
പെയ്യുന്ന മഴയോ
പൊഴിയുന്ന പൂവോ,
അറിയില്ല എനിക്കെൻ്റെ
പ്രണയം എവിടയോ
കളഞ്ഞു പോയ്……..,

താരകം ചന്ദ്രനെ തേടുന്നു
മേഘങ്ങൾ സൂര്യനേയും
മാരിവിൽ മഴയേയും
ഞാനെൻ പ്രണയവും
തേടുന്നു………..,

കാറ്റു പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല
കാറു പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല
കാലവും പറഞ്ഞു എൻ
പ്രണയത്തെ എങ്ങും കണ്ടില്ല……,
മിഴികൾ നിറയുന്നു
മൊഴികൾ പതറുന്നു അപ്പോൾ,
വിധി എന്നോടു പറഞ്ഞു
ആ പ്രണയം ഇനി നിനക്കന്യനാണ്
തിരികെ വരില്ല പൂക്കില്ല ഇനി,
നിൻ ഹൃദയത്തിൻ ശവകുടീരത്തിൽ
ഒരു വിങ്ങലായ് നിദ്ര കൊള്ളുന്നു……,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s